WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:519 回復:5 發表於 2021-6-13 20:39:22
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png . ?3 s8 G: g% f# {5 P
7 _: u' l) v+ |8 h0 |' ^7 h. W
◎译 名 正义的子弹
+ K2 L' \; `3 X, `◎片 名 Bullets of Justice0 S. z' g' H/ Y# X' f3 ]! U
◎年 代 2019$ E- E# V# D% U5 R
◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
8 w/ R  q/ ^* S& {7 e◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖& s! f6 Q! ~/ b* b% v! `' K' v
◎语 言 英语. T5 W6 T! ?3 c5 K2 q& q
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)# b  g9 ]5 J; W6 a- x$ m
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users4 _. n6 @8 \: f+ R" j5 \
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/- ?* f: E" o; H. P% U+ w
◎片 长 79分钟
2 ?0 L8 ], E) Z' \6 i0 L+ ^8 \◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev5 i: |. J  ^) s' w
◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
; Y& g+ {- t2 v0 K$ \( p' i◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
. r. X/ k( u4 @. h" n; d7 k   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova0 H6 Q/ r, i4 W6 g2 z6 P/ p

. J5 e6 y" E' Z◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66" n' V+ Y, E7 A, ~
# r% r% ^7 V9 w- [6 G# U
◎简 介 4 V7 p& ^, U' M/ X/ X' o0 V

" y- i0 a) N5 l4 [& s 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
% z6 g( ?7 ~( V2 cVideo% Y: d( q9 Y- y
ID : 1
+ d6 A; O/ T1 YFormat : AVC
3 ^$ u1 ^' j) ~0 ^Format/Info : Advanced Video Codec
4 c4 B+ r( E, u/ ]' vFormat profile : [email protected]
4 G! N4 w. ]# XFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames- G$ L5 Y" r  Z3 Z1 W" V
Format settings, CABAC : Yes
$ r" Y: I" j, g6 T* N( X3 O7 eFormat settings, Reference frames : 5 frames
2 N7 e7 c( l- u0 ?" DCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC' A* P& F/ h3 n/ S" I; W" i
Duration : 1 h 19 min8 Y& E1 {# ]0 P* d' Q* w
Bit rate : 14.4 Mb/s
5 Y  z; @/ t0 D0 K% PWidth : 1 920 pixels8 g+ k8 p( Y8 V0 L, U
Height : 808 pixels
+ K- _8 l1 S) s; P/ o4 t+ l/ pDisplay aspect ratio : 2.40:1% n( q% E6 J/ U5 O) `0 M$ i
Frame rate mode : Constant9 r- Z) e. Y. [- w4 w/ H
Frame rate : 24.000 FPS" [8 X$ h1 s5 u, ^: O
Color space : YUV0 x5 {; T$ b$ z9 R4 F; H1 k
Chroma subsampling : 4:2:0* g; p: c+ M' A$ S
Bit depth : 8 bits
, D- L* [9 w0 [, hScan type : Progressive
! Z, Q9 ]( }4 A1 S- U9 LBits/(Pixel*Frame) : 0.387
' {' c! _& s; P; R* G6 I! dStream size : 8.02 GiB (80%)3 Q" E6 z' c5 c; r
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe
0 V) E1 S! c! V8 MEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
7 s4 O6 C( |7 }$ z+ z+ n- T/ e: dLanguage : English9 R1 J5 b" Y( v8 V" M/ \
Default : Yes
2 A' p  s5 K& sForced : No7 W! J3 X: O( M/ ]8 i4 y+ i
$ x! F1 `+ a0 J/ ?# z% \& m
Audio2 W2 D$ B& O, S: X# l
ID : 2
: q& F9 q6 h: g0 r+ [. i0 y& `Format : DTS XLL
6 M' A. Q) D, W- r( m# u. vFormat/Info : Digital Theater Systems! Y$ r' P9 }" c4 V( l/ ]
Commercial name : DTS-HD Master Audio
& M8 Q; n. L: ~! k" ^* r0 L8 ZCodec ID : A_DTS. x& z3 O3 S2 Y' d' ?
Duration : 1 h 19 min
# I2 p7 R, z. F- tBit rate mode : Variable. T9 R% ?4 F9 X2 N
Bit rate : 3 597 kb/s
. J" J1 K  R7 i8 M* q: p+ q8 ^4 OChannel(s) : 6 channels
8 ]8 Z; q3 s( RChannel layout : C L R Ls Rs LFE9 b2 T4 D6 r, h0 P+ M3 [
Sampling rate : 48.0 kHz1 F6 y# I- T. A. C  o
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF). d! `# y1 k: _4 K  i
Bit depth : 24 bits
+ M" V  p9 K0 X' vCompression mode : Lossless
" N4 [* U" h! e. uStream size : 2.00 GiB (20%)3 P4 r' O; ~" ]
Language : English
5 m8 j# w1 K" eDefault : Yes! |  B. Z( y8 c$ M  |
Forced : No
# S7 G% j0 }+ F& I7 |; p. @2 d9 i2 x8 [( h0 ~, h4 q
Text
6 w% X8 ^0 }6 [# \/ c' pID : 3
: g' V7 _# T8 O( u" ~2 @Format : PGS
' o/ F! O. V3 G) @Muxing mode : zlib" b' R$ i# J, n9 Z, b) a# d) e
Codec ID : S_HDMV/PGS/ j+ K+ _8 P9 I8 J
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 F- u+ h$ p+ a; [4 I+ t
Duration : 1 h 16 min
' y- t/ n2 i6 H  OBit rate : 14.5 kb/s2 [7 \, |+ s+ N6 C# L! n  a7 N
Count of elements : 8523 y# t. g1 z% k" l
Stream size : 7.93 MiB (0%)0 w, ]. g. c+ X) C3 ?5 d. ]
Language : German
; c" v) \0 ^; ?2 ~6 W9 \! wDefault : No9 {6 c3 g; U3 R# S9 |% t$ N  ^
Forced : No, y" _; ?/ y4 l

& O6 X. M% k( F9 S& X8 [+ w5 wMenu
0 y' \& y, b' ]) ^  m1 D1 b% e4 w00:00:00.000 : :Chapter 01
  K$ z8 F9 r2 u5 g00:06:14.917 : :Chapter 02
7 z- s( J7 r8 f2 I; j# }00:20:13.083 : :Chapter 036 W  I+ |  @, u6 g' a  X$ n1 t/ f2 d
00:31:08.250 : :Chapter 044 L" |  Y" t6 w, `$ b: u' k$ M
00:42:14.875 : :Chapter 05
1 z$ z9 s" Z5 c) ~6 D9 H1 ?00:50:12.167 : :Chapter 06
. y. @# j6 d" a! ^! I00:58:02.250 : :Chapter 07
1 v' Q  w. J- Y01:10:32.042 : :Chapter 082 N- `; `5 f3 x$ O* P
01:18:15.042 : :Chapter 09  U8 h0 E! `3 B1 W
01:19:25.833 : :Chapter 10
# E' h$ i( ~% ^& p, o- I# ]( x

' J. U% u* ]( C6 Q0 o3 ?' j
5 t" O- n2 v7 Z( q" S! N6 V

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 71

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 14:00:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:53:10 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2021-6-12 01:24:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 08:40:55 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 20:39:22 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部