WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:140 回復:0 發表於 2020-1-15 09:04:35
本主題由 212love 於 2020-1-17 09:14 解除高亮
累計簽到︰2053 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-1-15 09:04:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

企業動物 Corporate.Animals, 2019.[MKV / 6.55G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
! y: K- N: Q0 p+ C
( ?9 U# D# e) b& D" }& w. L◎译 名 企业动物
7 d( j; \: v) {7 {- k& [/ [◎片 名 Corporate Animals
& k4 t- U" g# ]& L8 Q& s◎年 代 20191 i/ c: `! f0 Y$ ?3 n+ v! a
◎产 地 美国
; y6 E) n4 p8 j5 d◎类 别 喜剧 / 恐怖
1 n+ ]: x1 \+ ?4 w( c◎语 言 英语
1 Z  n. j9 _, _+ M# v◎上映日期 2019-01-29(圣丹斯电影节)
; V- @7 z, }1 w' ^' h% X0 R◎IMDb评分 4.4/10 from 1229 users: V2 ]3 h' x: v8 Y- m9 o3 U
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt83665028 C; g. V" L9 \& N
◎豆瓣评分 6.0/10 from 170 users
3 O- S/ X! w. q% V7 D6 b* [◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30413544/" g* U3 m6 C/ H
◎片 长 90分钟(圣丹斯电影节)4 s4 V2 \; J. c; k/ r8 T
◎导 演 帕特里克·布莱斯 Patrick Brice
5 b* z# E) B  L) f, U" z◎编 剧 山姆·贝恩 Sam Bain6 E2 D5 m$ F5 o1 S
◎主 演 黛米·摩尔 Demi Moore( U$ r# R7 d" u0 o% E7 |+ v
   艾德·赫尔姆斯 Ed Helms9 t# D8 r9 y$ {5 A' W5 q  c
   杰西卡·威廉姆斯 Jessica Williams
! c  a9 ^- x( d. K4 v( D   卡兰·索尼 Karan Soni
8 k3 c5 b- E4 _" O- c. C; s7 M+ N   小伊塞亚·维特洛克 Isiah Whitlock Jr.
8 }/ |) v( F3 g  `" Q1 B& h   玛莎·凯莉 Martha Kelly; R, J) v" [. _# g: m& J1 P7 _* A
   丹·巴克达尔 Dan Bakkedahl# `- M( Q6 Y5 n
   卡勒姆·沃西 Calum Worthy7 _# n) u' [; v! a: p; ]5 p- d+ w
   詹妮弗·金 Jennifer Kim' |0 M/ d) {& I8 ^: H% R
   纳西姆·帕杜雷德 Nasim Pedrad
* X8 v+ _0 U* i5 R' d   布兰妮·斯皮尔斯 Britney Spears
* A% z9 y* \# e( d" F/ @9 T2 n   Courtney Cunningham+ E, D4 n% _1 S6 |
2 r5 f' J( E0 `/ g" |

5 H) h$ X0 ~) n+ E% s1 z; }% h◎标 签 喜剧 | 美国 | 2019 | 恐怖 | 美国电影 | 黛米·摩尔 | 剧情 | 求生
- e- D& {, x  W0 \- W
# J, a# V: h; E! ]  B◎简 介
: I9 `8 ]0 }) r% }+ t0 T' {$ S9 g0 M# y+ U1 e# @; W$ c3 n! N
 露西(黛米·摩尔)是美国第一家提供食用餐具的“不可思议的编辑”公司(Incredible Edibles)的自负、自大狂的首席执行官。露西以她无穷的智慧,带领她的员工,包括长期受苦的助手,弗雷迪(卡兰·索尼)和杰西(杰西卡·威廉姆斯),在新墨西哥州的一个公司团队建设崩塌周末。当灾难来临时,即使是他们无用的向导,布兰登(埃德·赫尔姆斯)也救不了他们。这个不匹配和不满的群体被困在地下,为了生存,他们必须团结起来。
5 S/ f9 r3 i; u 导演帕特里克·布赖斯召集了一群不太可能的角色,把他们锁在洞穴里,然后让他们离开。接下来是关于人类社会互动的噩梦般的研究,一直在问这样一个问题:当人们停止相互竞争,联合起来对抗压迫者时,会发生什么?Brice创造性地将每个角色的弧线编织成更大的主题,在他们成为他们本性的牺牲品时,扮演他们反抗动物性的人性。十二个人被困在山洞里,食物正在枯竭,真相被揭露,背叛和操纵被揭露,结成联盟——什么可能出错?# A% N5 L; P+ p9 T1 c2 i- h
Video
8 `9 O% @: d; H% `8 b- J9 oID : 1
1 s4 v! S0 a5 GFormat : AVC
, k+ ~# G+ z$ h- c& w' `0 mFormat/Info : Advanced Video Codec
( z, K. m* F5 x! ~) J, rFormat profile : [email protected]
: S5 Y- i* b* ^$ b9 kFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames) `- Y5 }3 Q: W8 E8 C
Format settings, CABAC : Yes
7 g8 }1 `7 G: a. w& cFormat settings, Reference frames : 5 frames( x; l5 m  ~7 X: [; l  v+ d
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
' ^8 X( \  ^: k( G5 uDuration : 1 h 25 min
3 \4 G, Z$ Q8 jBit rate : 9 422 kb/s
4 A6 s/ p* |. ^: PWidth : 1 920 pixels" O$ N: H& a/ u: k, J
Height : 800 pixels# m$ a* T$ V" ^; L
Display aspect ratio : 2.40:1
" |. b: V0 k6 }Frame rate mode : Constant' _4 H, U8 H$ u7 ?2 V: R( e6 B$ @' l
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS3 ?- O" |  [7 N3 B( v
Color space : YUV1 y4 k( T  o+ ?3 }) l6 }; c( @0 v
Chroma subsampling : 4:2:0
- g+ z3 b: n/ H  I- JBit depth : 8 bits
, m( [" k- W7 k5 H& lScan type : Progressive3 _) ]8 i+ R; H: f" ?8 q3 }
Bits/(Pixel*Frame) : 0.256
: D( h) B1 p9 ]& R, F* \7 |Stream size : 5.65 GiB (86%)$ C+ e- U7 F8 f# D+ ^. C
Writing library : x264 core 159 r2991 1771b55
; b  g* S* M' n- n* W; UEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9422 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
* s; _, B- P" h' Q2 ADefault : Yes
8 Y  J5 s& J- }6 U+ D, qForced : No$ I# U" |) |/ W$ @
Color range : Limited
, `& G# n* ]' i! k6 h$ [Matrix coefficients : BT.709
. R9 t: Y1 [, h9 P$ j7 u# C  T3 X- A5 v( ^( A5 C$ h
Audio" M1 F/ H# M$ R) z. r. r# ^0 J
ID : 2
' x7 {# F/ J2 X6 o* O0 }7 O0 B: gFormat : DTS
1 ]5 A/ j/ \% x2 M( R' v7 CFormat/Info : Digital Theater Systems
6 x4 D8 K+ K. t5 S" Z0 u" aCodec ID : A_DTS5 i9 K3 N* p6 Z
Duration : 1 h 25 min" N# a8 i) v; d  y$ A2 s' m
Bit rate mode : Constant
4 n: N6 j7 n: G3 o/ v+ M. eBit rate : 1 509 kb/s* E7 r1 V5 u# J
Channel(s) : 6 channels
( g/ t+ Q6 \  HChannel layout : C L R Ls Rs LFE' w( E% M! K3 }! H0 n
Sampling rate : 48.0 kHz6 }) P- ~( ~- g, y5 x
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
1 ^9 x7 d: y" g6 e2 R' e/ |Bit depth : 24 bits' E# U3 S; w6 Q1 K- A# a, v
Compression mode : Lossy
6 C8 q" G0 X4 O5 \; HStream size : 927 MiB (14%)
& S& }5 v/ r6 |2 ?+ Y! |, j% zLanguage : English; P& V& D/ w3 Y. \" n% e2 x
Default : Yes+ y8 z8 v/ @% }% V7 |; _
Forced : No( D& N0 I9 ]8 `& ?+ Z* z7 C
( b4 J0 H6 q. ^; s
Text
/ S* ~" f. ?4 X# ]- DID : 3
  U* W! ?- k$ v# \% y; ^Format : UTF-8
/ Y- y2 Z0 x  i9 f5 ZCodec ID : S_TEXT/UTF8
$ h9 o! R) w% g6 b  yCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text" _: }6 ]8 u" c  Y
Duration : 1 h 25 min
5 r( M% ?" C- cBit rate : 81 b/s
+ m; \/ J& [) P+ M1 d2 e# g. a) q5 QCount of elements : 19719 ^. K8 Y# U7 f. U
Stream size : 51.2 KiB (0%)) u" p3 {- k1 @) r- [
Title : English SDH
& a# V6 D2 P5 [* HLanguage : English/ x% C) C& D4 R) [2 C& s- Q
Default : No
; }( X! O3 w# X$ zForced : No- V  i; x0 l2 w; F" T9 F$ J

& }. a% k  W. \! qMenu
4 z; P3 F" L5 q0 @) x00:00:00.000 : :Chapitre 01
# x: g' L3 U6 i2 K0 ~+ S# L& p00:05:33.959 : :Chapitre 02
) M; p6 u) o* b( q7 w00:14:37.877 : :Chapitre 03
5 Q& A/ D" I  L0 D( \00:20:02.368 : :Chapitre 04$ q- ^2 m6 @7 y. R- u7 B
00:27:51.378 : :Chapitre 05; q6 l5 ~9 e+ S" x+ \7 o( q5 Q  p
00:34:48.795 : :Chapitre 06: g) [1 G9 N! s, k  o
00:42:49.275 : :Chapitre 07( z- J/ O' A# Q" X
00:48:39.792 : :Chapitre 08# r2 I1 N0 O5 A: a3 `1 \" s
00:56:44.401 : :Chapitre 09
: z5 ~7 f$ c/ Y4 p01:04:41.044 : :Chapitre 10) v2 y' L) \( Y! v% I  `
01:11:58.648 : :Chapitre 11
5 C, z1 n9 L' r* h  h* o! b01:20:28.907 : :Chapitre 12
8 w/ L# h4 l2 a# `
0 E" S4 D# V9 M4 V5 f6 s7 p9 U

' j* g, X4 t9 b' Z% ~

企業動物. MKV.torrent

33.29 KB, 下載次數: 10

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部