WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:70 回復:0 發表於 2020-1-15 09:04:35
本主題由 212love 於 2020-1-17 09:14 解除高亮
累計簽到︰1888 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-1-15 09:04:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

企業動物 Corporate.Animals, 2019.[MKV / 6.55G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg ' p4 o. z) l9 ]
3 r" m) z8 A+ P6 B
◎译 名 企业动物
+ e- l5 `$ G3 `% G: q◎片 名 Corporate Animals
+ G  }) ~; G, R: ~! R# ^◎年 代 2019
2 E2 B, j* p2 P+ B) L3 h( o  H: |- h◎产 地 美国
0 N+ K4 P0 ~- ]- K$ h1 c◎类 别 喜剧 / 恐怖. {5 E' O' e6 d6 l. T% b
◎语 言 英语% E% g" n( N" o4 Q
◎上映日期 2019-01-29(圣丹斯电影节)7 Q3 a, l" X1 s% G5 d
◎IMDb评分 4.4/10 from 1229 users
" T7 S& v3 ^3 c) K* x◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8366502
9 w0 t% Y- `, I◎豆瓣评分 6.0/10 from 170 users9 _1 F' u" U/ |; k! t+ o
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30413544/  V# B0 K8 j0 t+ j7 H
◎片 长 90分钟(圣丹斯电影节)2 ?) B6 X3 u( _7 s* g  h+ K
◎导 演 帕特里克·布莱斯 Patrick Brice
  d- r) J1 |* I1 \6 \◎编 剧 山姆·贝恩 Sam Bain
' [- J4 V! W( p/ L◎主 演 黛米·摩尔 Demi Moore
3 @+ |& F2 K) }' ?$ a/ j1 k4 @% y+ |$ ?   艾德·赫尔姆斯 Ed Helms( @9 E7 f+ Q7 G+ o6 n
   杰西卡·威廉姆斯 Jessica Williams
( z( |+ W4 V3 U+ f4 E   卡兰·索尼 Karan Soni- x6 ~4 n- g3 W! r% O1 D
   小伊塞亚·维特洛克 Isiah Whitlock Jr.; U7 j# r; N4 _: B6 a9 n
   玛莎·凯莉 Martha Kelly! K- l  w2 Q' {& o( {5 R6 S) q
   丹·巴克达尔 Dan Bakkedahl# S% B$ e! f- w! S
   卡勒姆·沃西 Calum Worthy/ m7 x6 ]( h+ ?! p, [$ h
   詹妮弗·金 Jennifer Kim! I: ~/ S/ |& |  ]
   纳西姆·帕杜雷德 Nasim Pedrad8 O& ], E' v; Z( w( O
   布兰妮·斯皮尔斯 Britney Spears5 Q2 ]1 U9 M' ?6 t. @7 ~5 T
   Courtney Cunningham$ M% s/ A5 R  |2 L" d

# g! L% Z& y7 I
. @" `  h# _* ^* e$ l# v: F◎标 签 喜剧 | 美国 | 2019 | 恐怖 | 美国电影 | 黛米·摩尔 | 剧情 | 求生
9 `% s9 W& Z# J  K& d; v1 m# ]9 a. V1 T2 P* G& @
◎简 介
) U1 H4 d- w5 u4 v  ^2 {
+ J. v  T5 T+ d; F/ J' l 露西(黛米·摩尔)是美国第一家提供食用餐具的“不可思议的编辑”公司(Incredible Edibles)的自负、自大狂的首席执行官。露西以她无穷的智慧,带领她的员工,包括长期受苦的助手,弗雷迪(卡兰·索尼)和杰西(杰西卡·威廉姆斯),在新墨西哥州的一个公司团队建设崩塌周末。当灾难来临时,即使是他们无用的向导,布兰登(埃德·赫尔姆斯)也救不了他们。这个不匹配和不满的群体被困在地下,为了生存,他们必须团结起来。" U$ h( J# a8 L; z  N2 ~8 \
 导演帕特里克·布赖斯召集了一群不太可能的角色,把他们锁在洞穴里,然后让他们离开。接下来是关于人类社会互动的噩梦般的研究,一直在问这样一个问题:当人们停止相互竞争,联合起来对抗压迫者时,会发生什么?Brice创造性地将每个角色的弧线编织成更大的主题,在他们成为他们本性的牺牲品时,扮演他们反抗动物性的人性。十二个人被困在山洞里,食物正在枯竭,真相被揭露,背叛和操纵被揭露,结成联盟——什么可能出错?
- H! g" Z2 y4 K/ C6 n, PVideo
  N1 T. Y* x8 t$ U5 _ID : 1% T5 j9 P8 n2 |, y. J
Format : AVC
0 L0 T$ e% w2 AFormat/Info : Advanced Video Codec) }; l0 W7 s0 D9 M
Format profile : High@L4.1
' D- I; [1 X; |1 N4 [( \Format settings : CABAC / 5 Ref Frames- j" W0 R/ A" _5 ]  x
Format settings, CABAC : Yes# z1 T) p2 n9 s" Q" V/ N9 S. O; P
Format settings, Reference frames : 5 frames
1 Y, a* l8 U$ N  o7 h9 C& V# ECodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC) u# T% `; R8 g- s* T8 g3 o
Duration : 1 h 25 min
& N6 E4 i, O& z5 L1 t: E9 E/ ZBit rate : 9 422 kb/s) p! i3 S  u7 `- F5 J4 y( s% y& z5 c
Width : 1 920 pixels
  S* O3 `, g4 h* A) l- q% bHeight : 800 pixels
: V" K2 `& Q# @2 U# lDisplay aspect ratio : 2.40:1
6 R; K4 _" C: x) Q# wFrame rate mode : Constant5 h- U9 O3 R( r8 V  w3 {" |
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
% U6 K9 {! j" N4 EColor space : YUV% }' A% ?7 ]: J: O+ L) g2 Y" j
Chroma subsampling : 4:2:0
) T! Y2 z8 U/ d) r3 PBit depth : 8 bits
- Q0 s# l. j% T. Z! F+ QScan type : Progressive( J' q) L! g! C& @
Bits/(Pixel*Frame) : 0.2568 O  w* V* s- t$ t0 ~
Stream size : 5.65 GiB (86%)
3 I% K5 t  ^  E1 X( l/ iWriting library : x264 core 159 r2991 1771b55
1 E8 L' Y4 _2 f: hEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9422 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
- v9 m) o& a- W9 A# k) `6 [Default : Yes( Q7 |) P/ s& o# x; O7 t
Forced : No
4 q* ?6 p$ t7 V# g% d* Z" ZColor range : Limited1 L, |+ v' c' x) v7 p
Matrix coefficients : BT.709
3 m! r/ g2 F( b4 Y4 Y
6 l/ q0 R: p5 ], {Audio
) q1 V9 o0 Q# N) K# I  lID : 2
/ Z. f  g5 w8 w" VFormat : DTS9 q' H! g+ z3 Z
Format/Info : Digital Theater Systems
- \, T, Q) p- T. VCodec ID : A_DTS, R* y+ C7 y+ E: r8 J/ o6 m
Duration : 1 h 25 min' k; i; s( H; S# \3 T
Bit rate mode : Constant
$ t+ T9 J4 X9 C+ f' e. ABit rate : 1 509 kb/s
) o0 H  \0 Z4 X3 x! G2 x2 c( mChannel(s) : 6 channels
  ]! `1 g7 b# o- CChannel layout : C L R Ls Rs LFE( l* e) q6 b, h: i. l+ Q5 a5 p
Sampling rate : 48.0 kHz
2 N8 v7 `& J8 A4 |; I8 _- ?Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
4 C3 N% n: {# P& XBit depth : 24 bits
2 |& k! p4 W6 HCompression mode : Lossy
8 F5 u7 }8 X) h% E8 vStream size : 927 MiB (14%)
, m; b1 k- A9 L- F8 }Language : English. ?; a& y3 l" S! |. x3 s
Default : Yes' O  f9 }+ ^; `' X
Forced : No: |7 k- w4 b! [- }
7 C% ~; p& w' Q* v
Text  u8 B: G+ B  D2 }
ID : 37 X8 z# U, `5 J' k  H
Format : UTF-8
% D' }* K  H! b9 A$ ]& b" M- vCodec ID : S_TEXT/UTF8% [/ }; d  V& t$ j& T  a- Z3 t
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 w( Y8 K3 `0 N5 k
Duration : 1 h 25 min
5 B0 g  z- v% v' C, S1 R- A, E3 QBit rate : 81 b/s
4 s7 R" C$ Z+ j# H! ^% i9 |# i7 qCount of elements : 1971/ j  V* N$ \/ O' d
Stream size : 51.2 KiB (0%)
3 \7 z; M0 ?3 ]) z6 P# p4 ^Title : English SDH
, g/ @7 o; i1 U$ }+ BLanguage : English- N$ s* e1 b  n* Z: h5 U# i
Default : No% U# m& `# M8 [( _" x( I3 D, {
Forced : No  v" V  v2 F2 f, x8 O) v- o5 D: m# v& e

  U; T7 V. [! |1 tMenu0 }" W. ?* M* h
00:00:00.000 : :Chapitre 01
8 C3 N" H2 I5 Q. R00:05:33.959 : :Chapitre 02- r, g$ O! Y/ w$ X& J' v$ c
00:14:37.877 : :Chapitre 036 z8 T2 C, N# Y# W0 M: S8 C
00:20:02.368 : :Chapitre 04* A. Z4 t0 P% W" q8 G5 v
00:27:51.378 : :Chapitre 057 K8 a2 n6 G! k5 F) k( J/ g
00:34:48.795 : :Chapitre 06, H0 S2 \  G& F
00:42:49.275 : :Chapitre 07  x; K: Q8 c2 n8 }7 `7 {1 }* F& q
00:48:39.792 : :Chapitre 087 C0 \) x5 d( Y
00:56:44.401 : :Chapitre 09
( }  R, Y3 W7 {" z+ y01:04:41.044 : :Chapitre 10
, Y) p2 h" H7 `, O01:11:58.648 : :Chapitre 11" r7 j- {! V0 t5 s8 P/ I
01:20:28.907 : :Chapitre 12

4 U: Q- ?3 q$ ~( w1 U  g4 V
2 B$ Q' n  ~4 B% |/ K2 n- b. x7 [2 {6 l* D2 U5 \. S; c  d

企業動物. MKV.torrent

33.29 KB, 下載次數: 10

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部