WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:166 回復:0 發表於 2020-8-1 13:17:40
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰2053 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-8-1 13:17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

你我皆凡人/超能追緝(台) Mortal, 2020.[MKV/3.38GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 其它 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2611163067.webp.jpg , g  n7 T* h3 f4 @
% I8 s4 V6 Z) @4 T( G- p
◎译 名 超能追缉 / 你我皆凡人 / 凡人 / 凡人烦人 / 超能追缉(台)3 Z0 M' J! W( T
◎片 名 Mortal1 |! P; f4 Y# E- a$ K9 v! l0 r3 h! ^
◎年 代 20204 e3 b/ m2 |7 x1 d, x: A
◎产 地 挪威 / 美国' z8 @, h! C5 a; j# [
◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险0 p! H. ]$ P. F8 L2 Y9 @
◎语 言 挪威语 / 英语8 f# m; j- ?( p# Z% c- m/ k
◎上映日期 2020-02-28(挪威)7 j9 ]# H2 U+ V/ V. k
◎IMDb评分 5.8/10 from 285 users1 t$ J7 K+ M! E' Q7 G; ~  e9 |
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt57150664 K; ^* L8 L; X8 u
◎豆瓣评分 5.8/10 from 155 users: v, [! h7 V  B" {) E
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26791681/
. n$ G9 e; [6 q' `◎导 演 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal
( Y/ J) @9 R9 F. ^◎编 剧 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal / Norman Lesperance9 h/ V( s2 Q- u
◎主 演 纳特·沃尔夫 Nat Wolff+ m; J$ q& u" ]; q
   亚瑟·哈卡拉赫蒂 Arthur Hakalahti; l) f& U/ i8 f! `; o
   Priyanka Bose
% S$ Z, b; o( t  W0 p' V   Iben Akerlie
9 p8 @6 z6 J, L: ^   Kai Kolstad R?dseth
: M; q( u( K+ y3 A2 n8 |& U   Geir Kaspersen5 a* O& ]  [# f
   Ravdeep Singh Bajwa7 \+ `2 N/ j; W; n  p
   Sunniva Lind H?verstad
: d. f" o1 O" x# s+ n, p7 n: F# [+ F0 h& ~2 X
& X  J7 }/ x* L( G4 L
◎标 签 奇幻 | 挪威 | 动作 | 2020 | 美国 | 挪威电影 | 电影 | 美国电影4 A" J  V/ k0 G# o
  C9 U( g/ q) j" K9 D: B7 W: i
◎简 介 9 g* B0 ~$ k6 G. z
$ D) U" N. o% S$ L5 v7 M
 故事讲述一位挪威裔神秘男子,让碰到自己的少年突然自燃,并被控谋杀罪名。在接受审问之前,一位心理医师惊人发现,他竟然拥有无法控制的超自然能力,而这股力量可能来自于北欧神话,于是她决定帮助这位神秘男子逃狱,一同踏上寻找真相的旅途。9 H/ P0 n! k1 _$ L3 ~$ l+ C

6 Q8 x) g+ q# _6 g7 q
CODE:
1 ~+ {+ X, w4 H6 `5 I- R1 r$ y- P' {
2 Z2 Z& J3 M0 r* \' @5 Z' ^4 n
) t# K* {& I& K5 ^% D7 @% K
Video" Q  ~( R! i3 B! a/ e
ID : 1
9 n- z/ y( q8 S# z8 ?/ VFormat : AVC
- w7 F! n) |6 v6 ~" iFormat/Info : Advanced Video Codec- H: S$ ?% l& h* r) i
Format profile : [email protected]! n, d7 A, ~8 c, |  N% W, X% d
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
+ o0 g, s9 `. q" t  A+ qFormat settings, CABAC : Yes/ Z( |' A. h- G# m; i
Format settings, Reference frames : 4 frames6 E9 Q+ v( F! ~
Codec ID : avc1
7 |6 W# l' Z* K) b! e& nCodec ID/Info : Advanced Video Coding
! X" M7 S3 A; F" y, w+ g* L. {/ `Duration : 1 h 39 min
# Z. x" |- E$ V- YBit rate : 2 500 kb/s
2 L; P) C' g& a/ bWidth : 1 920 pixels
4 [4 x% h4 t& b8 MHeight : 806 pixels3 J) ]5 E/ F# [- k, ~. A! k
Display aspect ratio : 2.40:1# H8 A, _: U, v' s/ m. @$ E" m
Frame rate mode : Constant
- w7 q( C) ~! b3 b) |Frame rate : 25.000 FPS. }3 C- g; B0 H4 R
Color space : YUV1 i# L; S# G5 o, P1 m
Chroma subsampling : 4:2:0
. t. U: ]  r6 Z' pBit depth : 8 bits
& m0 b+ n! h  B  xScan type : Progressive, N# j' \- Q6 F% G
Bits/(Pixel*Frame) : 0.0656 a; N, `; g0 W8 ^  w! U: |
Stream size : 1.74 GiB (92%)  d  B' l8 F$ r3 k! r: ~  T
Writing library : x264 core 152 r2851M ba248995 j6 e# z; B# V' t( C0 t! g( X
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00/ {/ `. Z, |* @! f3 V
Encoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30* _5 V# p' O2 Z9 u
Tagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30- w+ C" n  ~9 m, u
Codec configuration box : avcC* z: _6 H6 G0 b( F; A: i

0 h& Z' b) S8 Y9 EAudio$ U! d0 m& q  D" f4 Z7 A
ID : 2
3 w: k! `2 U0 j0 `* N* P2 c- ~Format : AAC LC1 c2 a) C" y6 v8 O5 H
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
( h% O2 Q6 t! A, ZCodec ID : mp4a-40-2; Y2 ^/ }8 ]& |
Duration : 1 h 39 min4 E/ E, c2 g- l
Bit rate mode : Constant
2 ~4 m& @( n, bBit rate : 224 kb/s
3 I5 f: Z% ~5 e3 gChannel(s) : 6 channels4 s$ K# S5 v0 l+ p
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
2 L% m$ Z) t/ a/ M8 dSampling rate : 48.0 kHz" J2 F- e, I/ {! Y0 @' G
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
: L; P" C7 ^2 ]' M" U' pCompression mode : Lossy( |0 D6 o6 _3 X4 m, {
Stream size : 160 MiB (8%)% D. W  n; j8 K+ J- v5 o0 e& x6 ^
Language : Norwegian. p% ~# u! b( ^7 m8 ?  ?
Default : Yes
. m$ A+ Z# L6 B) n" i; T3 P& tAlternate group : 1
1 ~2 T4 B3 g% e0 A3 Z# R8 o! WEncoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30
5 K( p" o  ^& NTagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
( [6 O' F( n( |- Y
# ~0 z! V8 K1 z

6 k# j! s/ E' c$ g$ E5 v1 C' f+ t- v% W- K- \2 ]
p2607196253.webp.jpg # I5 [! a( y( K) k6 D

8 }! I9 P9 J2 Y4 o2 [/ A, [. Q p2607196257.webp.jpg 1 I* a3 \- A6 U5 E/ L' y
1 d1 L  e" J3 \: _
你我皆凡人. MKV.torrent (34.29 KB, 下載次數: 58)

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部